Prawo autorskie

Praca twórcza wymaga odpowiednio dobranej ochrony. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mogą sprawiać podmiotom je stosującym problemy interpretacyjne, zwłaszcza w zakresie ustalenia zakresu definicji utworu, w zakresie instytucji dozwolonego użytku, czy przepisów o umowach licencyjnych lub przenoszących autorskie prawa majątkowe. Nasza Kancelaria świadczy usługi między innymi w zakresie:

  • kompleksowej ochrony praw autorskich twórców i osób autorsko uprawnionych;
  • tworzenia, opiniowania i negocjowania umów z zakresu prawa autorskiego (umowy wydawnicze, umowy projektowe, umowy o stworzenie programu komputerowego, umowy producenckie etc.);
  • prowadzenia postępowań w sprawach o plagiat;
  • dochodzenia odszkodowań za naruszenie autorskich praw majątkowych;
  • prowadzenia postępowań z zakresu ochrony wizerunku oraz ochrony tajemnicy korespondencji;
  • reprezentacji w negocjacjach i sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  • doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy również do naszego serwisu o prawie autorskim i prawach pokrewnych - PrawoAutora.pl

Masz pytanie? Napisz do nas!